Kas esame

Lenkų studentų klubas – tai jauna dinamiška nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra Lietuvos lenkų akademinio jaunimo vienijimas.

Klubas buvo įkurtas 2005 metais. Nuo rugsėjo 2006 metų Klubas įregistruotas juridinių asmenų registre.

Klubo tikslai:

 • vienyti lenkų kilmės jaunimą gyvenantį ir besimokantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • skatinti Lietuvos lenkų jaunimo socialinį, kultūrinį, mokslinį bei ekonominį aktyvumą;
 • skatinti Lietuvos lenkų ir lietuvių jaunimo integraciją;
 • atstovauti savo narių interesams ir juos ginti;
 • koordinuoti savo narių veiklą;
 • platinti žinias apie Lenkiją bei skatinti Lietuvos ir Lenkijos socialinį, kultūrinį, mokslinį ir ekonominį bendradarbiavimą.

Siekdamas įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus Klubas išsikelia tokius uždavinius:

 • rengti susirinkimus, konferencijas, mokymus, kursus, diskusijas ir kitus renginius Klubo narius dominančiais klausimais;
 • organizuoti renginius, susijusius su lenkų tradicijomis, kultūra, tautinėmis šventėmis;
 • vykdyti švietimo veiklą lenkų jaunimo tarpe;
 • organizuoti renginius lenkų bendruomenės Lietuvoje nariams integruoti;
 • dalyvauti ir organizuoti labdaros akcijas;
 • bendradarbiauti su Lietuvos bei kitų valstybių jaunimo bendruomenėmis ir organizacijomis;
 • skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą;
 • kaupti ir platinti informaciją apie Lietuvos ir Lenkijos socialinį, kultūrinį, mokslinį ir ekonominį gyvenimą bei jaunimo padėtį šiame kontekste.

Buy now